Här hittar du information om klubbens månadsmöten,  resor, tävlingar och andra aktiviteter. Många av klubbens medlemmar kommer att presenteras med egna gallerier.

I vår klubb är bilden central. Vi försöker tillsammans att utvecklas som bildskapare genom mycket bildanalys och trevliga fotoutflykter.  Allas åsikter är av värde då bildbedömning är subjektivt, här finns inga regler för hur en bild ska vara.

Vi träffas i regel sista torsdagen i månaderna februari, mars, april, maj, augusti, september, oktober och november. Därutöver har vi årsmöten och temaaktiviteter som utställningar och resor.

Välkommen du också som medlem!

/styrelsen