Resultat från 4:e färgomgången

Placering och poäng färgtävling #4

 

 

 

 

1. Albin Sjöberg 8
2. Carina Grimborg-Svensson 7
3. Egert Fransson 6
Christer Robsahm 5
Kjell Karlsson 5
Carina Grimborg-Svensson 5
Egert Fransson 5
Albin Sjöberg 5
Anita Blomgren 5
Anita Blomgren 5
Lena Landin 5
Lena Landin 5
Patrik Malmgren 5
Patrik Malmgren 5
Stefan Pettersson 5
Margitha Larsson 5
Christer Robsahm 4
Lars-Olof Nilsson 4
Lars-Olof Nilsson 4
Kjell Karlsson 4
Lise-Lotte Grimborg-Ring 4
Lise-Lotte Grimborg-Ring 4
Stefan Pettersson 4
Margitha Larsson 4
Robin Johansson 4
Robin Johansson 4

Poängsammanställning omgång #4

Albin Sjöberg 13
Carina Grimborg-Svensson 12
Egert Fransson 11
Anita Blomgren 10
Lena Landin 10
Patrik Malmgren 10
Christer Robsahm 9
Kjell Karlsson 9
Stefan Pettersson 9
Margitha Larsson 9
Lars-Olof Nilsson 8
Lise-Lotte Grimborg-Ring 8
Robin Johansson 8
Poängjakten efter fyra omgångar
Albin Sjöberg 57
Egert Fransson 49
Kjell Karlsson 45
Anita Blomgren 40
Carina Grimborg-Svensson 40
Lars-Olof Nilsson 40
Lena Landin 39
Lise-Lotte Grimborg-Ring 39
Christer Robsahm 36
Patrik Malmgren 31
Stefan Pettersson 29
Mattias Bokinge (3 omg.) 27
Urban Ireklint (1 omg.) 15
Margitha Larsson (1 omg.)
Robin Johansson (1 omg.) 8
Jennie Hjalmarsson (1 omg.) 7
Lennart Sjödén (1 omg.) 5

Antal bilder till Årets Bild 2017

Albin Sjöberg 4
Egert Fransson 4
Lena Landin 1
Mattias Bokinge 1
Carina Grimborg-Svensson 1
Lise-Lotte Grimborg-Ring 1

About the author

Comments are closed.