Lars Petersson

Rävvalp vid Yxkullsund
Rävvalp vid Yxkullsund
Ägretthäger i Södergårdsviken
Ägretthäger i Södergårdsviken
Halsbandsflugsnappare i Ottenbylund
Halsbandsflugsnappare i Ottenbylund
Tjädertupp i Västergötland
Tjädertupp i Västergötland
Smålom vid Bor
Smålom vid Bor
Klipptupp i Peru
Klipptupp i Peru
Kolibri i Peru
Kolibri i Peru
Fiskgjuse med gädda
Fiskgjuse med gädda
Havsörn på Store mosse
Havsörn på Store mosse
Kungsörn
Kungsörn