Lars Petersson

Rävvalp vid Yxkullsund
Rävvalp vid Yxkullsund
Klipptupp i Peru
Klipptupp i Peru
Havsörn på Store mosse
Havsörn på Store mosse
Ägretthäger i Södergårdsviken
Ägretthäger i Södergårdsviken
Kolibri i Peru
Kolibri i Peru
Kungsörn
Kungsörn
Tjädertupp i Västergötland
Tjädertupp i Västergötland
Halsbandsflugsnappare i Ottenbylund
Halsbandsflugsnappare i Ottenbylund
Smålom vid Bor
Smålom vid Bor
Fiskgjuse med gädda
Fiskgjuse med gädda