Leif Palm

Kanadagäss
Kanadagäss
Större hackspett
Större hackspett
Dimmig morgon
Dimmig morgon
Unghästar i Hult
Unghästar i Hult
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Nötkråka
Nötkråka
På tjäderspel
På tjäderspel
Råbock
Råbock
Storlom
Storlom
Räv
Räv