Leif Palm

På tjäderspel
På tjäderspel
Nötkråka
Nötkråka
Unghästar i Hult
Unghästar i Hult
Större hackspett
Större hackspett
Dimmig morgon
Dimmig morgon
Storlom
Storlom
Kanadagäss
Kanadagäss
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Räv
Räv
Råbock
Råbock