Leif Palm

Unghästar i Hult
Unghästar i Hult
Nötkråka
Nötkråka
Dimmig morgon
Dimmig morgon
Råbock
Råbock
På tjäderspel
På tjäderspel
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Storlom
Storlom
Räv
Räv
Kanadagäss
Kanadagäss
Större hackspett
Större hackspett