Leif Palm

Råbock
Råbock
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Räv
Räv
Dimmig morgon
Dimmig morgon
På tjäderspel
På tjäderspel
Storlom
Storlom
Unghästar i Hult
Unghästar i Hult
Större hackspett
Större hackspett
Nötkråka
Nötkråka
Kanadagäss
Kanadagäss