Leif Palm

Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Råbock
Råbock
Unghästar i Hult
Unghästar i Hult
Nötkråka
Nötkråka
På tjäderspel
På tjäderspel
Större hackspett
Större hackspett
Storlom
Storlom
Räv
Räv
Kanadagäss
Kanadagäss
Dimmig morgon
Dimmig morgon