Leif Palm

Större hackspett
Större hackspett
Räv
Räv
Kanadagäss
Kanadagäss
Dimmig morgon
Dimmig morgon
På tjäderspel
På tjäderspel
Nötkråka
Nötkråka
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Råbock
Råbock
Storlom
Storlom
Unghästar i Hult
Unghästar i Hult