Leif Palm

Räv
Räv
På tjäderspel
På tjäderspel
Dimmig morgon
Dimmig morgon
Råbock
Råbock
Kanadagäss
Kanadagäss
Storlom
Storlom
Nötkråka
Nötkråka
Större hackspett
Större hackspett
Unghästar i Hult
Unghästar i Hult
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Kvarndammen vid Lunnakvarnen