Leif Palm

Storlom
Storlom
På tjäderspel
På tjäderspel
Nötkråka
Nötkråka
Kanadagäss
Kanadagäss
Unghästar i Hult
Unghästar i Hult
Råbock
Råbock
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Större hackspett
Större hackspett
Dimmig morgon
Dimmig morgon
Räv
Räv