Leif Palm

På tjäderspel
På tjäderspel
Storlom
Storlom
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Kvarndammen vid Lunnakvarnen
Dimmig morgon
Dimmig morgon
Unghästar i Hult
Unghästar i Hult
Nötkråka
Nötkråka
Räv
Räv
Större hackspett
Större hackspett
Kanadagäss
Kanadagäss
Råbock
Råbock