Tävlingar

Våra fasta fototävlingar är uppdelade i två kategorier: Färg och Svartvit.

Resultaten från varje tävlingsomgång kan du läsa om på Nyheter

Färgtävlingen består av fyra omgångar där de tre första bilderna går till final om årets bild. Färgtävlingen redovisas på följande månadsmöten: Feb, Apr, Aug och Okt.
För mer information kontaka tävlingsledaren Lena Landin

Svartvit tävlingen består av fyra omgångar där de tre första bilderna går till final om årets bild. Svartvittävlingen redovisas på följande månadsmöten: Mar, Maj, Sep och Nov.
För mer information kontaka tävlingsledaren Christer Robsahm christer.robsahm@glocalnet.net

Storfototävlingen är en årlig tävling mellan klubbarna i området. Tävlingen brukar ha ett tema och varje fotograf får lämna 3-4 bilder. Resultatet redovisas på Storfototräffen som brukar äga rum i November varje år