Om klubben

 

Skillingaryds Fotoklubb bildades år 1952. Enligt § 1 av klubbens stadgar framgår att ”Klubbens ändamål är att verka för fotografiens utveckling och att utgöra ett samband mellan personer, intresserade härför”. Trots att det nu är sextio år sedan stadgarna skrevs är ändamålet för klubbens verksamhet lika aktuellt idag. Som en rolig detalj från 50-talet kan innehållet i § 4 av stadgarna nämnas: För främjandet av kamratandan är det önskvärt, att klubbmedlemmarna tilltala varandra med ”Du” vid de sammankomster klubben anordnar.

Klubben disponerar en trivsam källarlokal på Stationsgatan i Skillingaryd där vi håller våra månadsmöten. Tidigare inrymdes i lokalen ett stort mörkrum med ett halvt dussin förstoringsapparater. I och med att så gott som samtliga klubbmedlemmar blivit digitaliserade har mörkrummet byggts om till fikarum. Två förstoringsapparater och annan utrustning har dock sparats för det fall att någon medlem åter vill ägna sig åt den traditionella svartvita processen. I klubblokalen finns tillgång till en rejäl skärmaskin för skärning av monteringskartong samt en torrmonteringspress. Vidare finns ett stort antal årgångar av de vanligaste fototidningarna, årsböcker samt annan fotolitteratur. Under senare år har ett antal utställningsskärmar tillverkats, vilka kan användas för tillfälliga bildutställningar i lokalen.

Klubbmötena ägnas bland annat åt presentation av resultatet av den aktuella månadstävlingen där en utomstående jury stått för bedömningen. Vi brukar också ta del av något bildprogram, gjort av klubbmedlemmar eller någon inbjuden fotograf från annan klubb. Ibland förekommer information om fototekniska frågor. Allmänt fotosnack dominerar i fikapausen. Majmötet brukar regelmässigt förläggas utomhus inte alltför långt från Skillingaryd.

När klubben firade sitt 50-års jubileum ordnade klubben en stor utställning med ett sextiotal gamla tävlingsbilder. Klubben har nämligen varje år sparat de tolv främsta tävlingsbilderna i den svartvita klassen. För närvarande har klubben drygt 700 bilder i ”tävlingsarkivet”. Under årens lopp har klubben dessutom anordnat ett antal andra större utställningar.

Under 26 år har Skillingaryds Fotoklubb givit ut ett bildhäfte med gamla skillingarydsbilder, vilket har varit stommen i klubbens ekonomi. Tyvärr har klubben tvingats upphöra med utgivningen av häftet eftersom det har varit en vikande efterfrågan. För att klara ekonomin höjdes medlemsavgiften till 300 kr. De klubbmedlemmar som deltar i klubbens tävlingar betalar dessutom en årlig tävlingsavgift på 200 kr. Skillingaryds Fotoklubb har för närvarande cirka 40 medlemmar. Det är stor åldersspridning i klubben och glädjande nog har vi många kvinnor/flickor som medlemmar.

Skillingaryds Fotoklubb är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi.

Vid årsmötet i januari 2012 valde klubben sin sjunde ordförande.

Styrelsen för Skillingaryds Fotoklubb

Ordförande
Kjell Karlsson
Vidablicksgatan 6
568 31 Skillingaryd
0370-71831
0703176278
Kjell.Karlsson63@telia.se

Sekreterare
Egert Fransson
Ryttarns väg 3
568 32 Skillingaryd
0730-76311
0705865652
egert.fransson@jonkoping.se

Kassör
Christer Robsahm
Bergstigen 9
567 31 Vaggeryd
0393-10317
0739836761
christer.robsahm@gmail.com

Övrig ledamot
Mattias Bokinge
Väshult Fågelsång
568 93 Skillingaryd
0370-16712
0705816196
bokinge.foto@telia.com

Övrig ledamot
Carina Grimborg-Svensson
Kushult 4
568 39 Skillingaryd
0370-690232
0706407698
carina.grimborg@hotmail.com

Information om klubben lämnas i första hand av ordföranden och sekreteraren men det går givetvis bra att kontakta även andra ledamöter av styrelsen.